საფოსტო სერვერების დაცვა

Microsoft Exchange Server
IBM Domino
არის თუ არა საჭირო დამატებითი გადაწყვეტილებები? გამოგზავნეთ გაფართოებული მოთხოვნა.